POLITYKA PRYWATNOŚCI KKT STUDIO

 

Pragniemy Państwa zapewnić, że dbamy o bezpieczeństwo danych, które przetwarzane są w celu obsługi i realizacji zamówień, umów, marketingu bezpośredniego - przesyłania newsletterów na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) b) c) RODO.
Państwa dane zostają pozyskane jedynie podczas kontaktów państwa z nami. Nie udostępniamy i nie sprzedajemy Państwa danych żadnym innym podmiotom gospodarczym.


W dowolnej chwili możesz wypisać się lub zmienić swoje dane poprzez przesłanie mejla na adres: mojedane@kktstudio.pl

 

Administratorem danych osobych jest KKT STUDIO  Katarzyna Krajewska Turyczyn, ul. Wiązowa 34, 84-230 Rumia,  NIP 958 096 48 76. tel. 6000 567 96, kkt@kktstudio.pl
Ponadto KKT STUDIO Katarzyna Krajewska Turyczyn informuje, że jest właścicielem marki Wysoka Szpilka oraz korespondencji wysyłanej z adresu sekretariat@wysokaszpilka.pl.

Administrator zbiera następujące rodzaje danych osobowych Użytkowników:
       - w przypadku klientów indywidualnych: imię i nazwisko / adres poczty elektronicznej e-mail / numer telefonu
       - w przypadku klientów biznesowych:  dane do faktur: numer NIP oraz adres siedziby / imię i nazwisko / adres poczty elektronicznej e-mail / numer telefonu.

Dane osobowe są wykorzystywane z poszanowaniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane Użytkownika wykorzystywane są za jego zgodą do celów związanych z działalnością gospodarczą Administratora, w tym do świadczenia mu usług, realizacji zawartych umów. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator.

Każdy Użytkownik swoje dane osobowe podaje dobrowolnie i ma w każdym czasie prawo poprawiania ich oraz cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie.

Każdy Użytkownik ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych przez Administratora, a Administrator obowiązany jest ten sprzeciw uwzględnić.

Dane osobowe Użytkowników są udostępniane osobom trzecim wyłączenie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub podwykonawcom jeśli jest to konieczne dla wykonania umowy z klientem.

Użytkownik ma prawo dostępu i poprawiania swoich danych osobowych.

Administrator stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych.

 

KKT STUDIO

Katarzyna Krajewska Turyczyn